Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
23. januar 01:06
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
139. Inger-Marie Haaland Fagerheim, Hardangervidda Sluttplassering: 6

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 59min 7/3 16:53 7/3 16:53 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 21min 7/3 21:14 8/3 01:11 3h 57min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 51min 8/3 08:02 8/3 13:04 5h 02min 14 / 13
4 Tana 7h 36min 8/3 20:40 9/3 01:26 4h 46min 13 / 12
5 Neiden 1 7h 08min 9/3 08:34 10/3 00:34 16h 00min 12 / 12
6 Kirkenes 5h 27min 10/3 06:01 10/3 10:18 4h 17min 12 / 9
7 Ellentjern 8h 22min 10/3 18:40 10/3 23:18 4h 38min 9 / 9
8 Neiden 6h 45min 11/3 06:03 11/3 11:24 5h 21min 9 / 8
9 Varangerbotn 6h 47min 11/3 18:11 11/3 21:25 3h 14min 8 / 8
10 Sirbma 6h 43min 12/3 04:08 12/3 04:16 8min 8 / 8
11 Levajok 11h 44min 12/3 16:00 13/3 01:06 9h 06min 8 / 8
12 Karasjok 6h 54min 13/3 08:00 13/3 10:54 2h 54min 8 / 8
13 Jotka 7h 23min 13/3 18:17 13/3 18:20 3min 8 / 6

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:54 7/3 16:53 3h 59min 14 29 / 15
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 16:53 7/3 21:14 4h 21min 14 15 / 11
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 01:11 8/3 08:02 6h 51min 14 18 / 11
4 Levajok 1 - Tana 8/3 13:04 8/3 20:40 7h 36min 13 8 / 7
5 Tana - Neiden 1 9/3 01:26 9/3 08:34 7h 08min 12 5 / 7
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 00:34 10/3 06:01 5h 27min 12 11 / 11
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 10:18 10/3 18:40 8h 22min 9 6 / 7
8 Ellentjern - Neiden 10/3 23:18 11/3 06:03 6h 45min 9 8 / 9
9 Neiden - Varangerbotn 11/3 11:24 11/3 18:11 6h 47min 8 8 / 8
10 Varangerbotn - Sirbma 11/3 21:25 12/3 04:08 6h 43min 8 6 / 6
11 Sirbma - Levajok 12/3 04:16 12/3 16:00 11h 44min 8 5 / 8
12 Levajok - Karasjok 13/3 01:06 13/3 08:00 6h 54min 8 11 / 11
13 Karasjok - Jotka 13/3 10:54 13/3 18:17 7h 23min 8 6 / 6
14 Jotka - Alta 13/3 18:20 13/3 22:40 4h 20min 6 6 / 6