Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
20. januar 02:33
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
129. Roger Fossøy Longyearbyen Sluttplassering: 17

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 12min 7/3 16:56 7/3 16:56 0 14 / 14
2 Skoganvarre 5h 17min 7/3 22:13 8/3 03:24 5h 11min 14 / 13
3 Levajok 1 7h 01min 8/3 10:25 8/3 15:41 5h 16min 13 / 13
4 Tana 10h 54min 9/3 02:35 9/3 18:35 16h 00min 13 / 13
5 Neiden 1 6h 40min 10/3 01:15 10/3 06:36 5h 21min 13 / 12
6 Kirkenes 5h 30min 10/3 12:06 10/3 17:31 5h 25min 12 / 11
7 Ellentjern 11h 49min 11/3 05:20 11/3 05:25 5min 11 / 11
8 Neiden 10h 45min 11/3 16:10 11/3 21:20 5h 10min 11 / 9
9 Varangerbotn 6h 40min 12/3 04:00 12/3 08:51 4h 51min 9 / 9
10 Sirbma 6h 26min 12/3 15:17 13/3 04:15 12h 58min 9 / 9
11 Levajok 5h 38min 13/3 09:53 13/3 15:48 5h 55min 9 / 9
12 Karasjok 6h 22min 13/3 22:10 14/3 02:19 4h 09min 9 / 9
13 Jotka 7h 14min 14/3 09:33 14/3 09:39 6min 9 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:44 7/3 16:56 4h 12min 14 19 / 18
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 16:56 7/3 22:13 5h 17min 14 18 / 39
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 03:24 8/3 10:25 7h 01min 13 40 / 40
4 Levajok 1 - Tana 8/3 15:41 9/3 02:35 10h 54min 13 34 / 40
5 Tana - Neiden 1 9/3 18:35 10/3 01:15 6h 40min 13 43 / 43
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 06:36 10/3 12:06 5h 30min 12 38 / 35
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 17:31 11/3 05:20 11h 49min 11 32 / 36
8 Ellentjern - Neiden 11/3 05:25 11/3 16:10 10h 45min 11 25 / 30
9 Neiden - Varangerbotn 11/3 21:20 12/3 04:00 6h 40min 9 26 / 25
10 Varangerbotn - Sirbma 12/3 08:51 12/3 15:17 6h 26min 9 25 / 23
11 Sirbma - Levajok 13/3 04:15 13/3 09:53 5h 38min 9 27 / 22
12 Levajok - Karasjok 13/3 15:48 13/3 22:10 6h 22min 9 24 / 21
13 Karasjok - Jotka 14/3 02:19 14/3 09:33 7h 14min 9 18 / 18
14 Jotka - Alta 14/3 09:39 14/3 13:38 3h 59min 9 18 / 17