Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
20. januar 06:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
124. Kristian Walseth Alta Sluttplassering: 15

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 03min 7/3 16:42 7/3 16:42 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 30min 7/3 21:12 8/3 01:07 3h 55min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 44min 8/3 07:51 8/3 13:10 5h 19min 14 / 14
4 Tana 7h 54min 8/3 21:04 9/3 01:59 4h 55min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 08min 9/3 09:07 10/3 01:07 16h 00min 14 / 13
6 Kirkenes 5h 19min 10/3 06:26 10/3 11:29 5h 03min 13 / 13
7 Ellentjern 8h 11min 10/3 19:40 11/3 00:17 4h 37min 13 / 11
8 Neiden 7h 07min 11/3 07:24 11/3 12:54 5h 30min 11 / 10
9 Varangerbotn 7h 23min 11/3 20:17 12/3 03:03 6h 46min 10 / 9
10 Sirbma 6h 50min 12/3 09:53 12/3 10:00 7min 9 / 7
11 Levajok 8h 58min 12/3 18:58 13/3 07:24 12h 26min 7 / 7
12 Karasjok 7h 26min 13/3 14:50 13/3 19:37 4h 47min 7 / 7
13 Jotka 9h 05min 14/3 04:42 14/3 04:45 3min 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:39 7/3 16:42 4h 03min 14 14 / 8
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 16:42 7/3 21:12 4h 30min 14 8 / 9
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 01:07 8/3 07:51 6h 44min 14 13 / 5
4 Levajok 1 - Tana 8/3 13:10 8/3 21:04 7h 54min 14 9 / 12
5 Tana - Neiden 1 9/3 01:59 9/3 09:07 7h 08min 14 9 / 9
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 01:07 10/3 06:26 5h 19min 13 13 / 13
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 11:29 10/3 19:40 8h 11min 13 11 / 12
8 Ellentjern - Neiden 11/3 00:17 11/3 07:24 7h 07min 11 10 / 12
9 Neiden - Varangerbotn 11/3 12:54 11/3 20:17 7h 23min 10 11 / 13
10 Varangerbotn - Sirbma 12/3 03:03 12/3 09:53 6h 50min 9 16 / 17
11 Sirbma - Levajok 12/3 10:00 12/3 18:58 8h 58min 7 14 / 16
12 Levajok - Karasjok 13/3 07:24 13/3 14:50 7h 26min 7 19 / 19
13 Karasjok - Jotka 13/3 19:37 14/3 04:42 9h 05min 7 16 / 15
14 Jotka - Alta 14/3 04:45 14/3 09:25 4h 40min 7 15 / 15