Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
21. januar 23:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
130. Philip Ross Edinburgh, Scotland

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 29min 7/3 17:14 7/3 17:14 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 59min 7/3 22:13 8/3 03:20 5h 07min 14 / 12
3 Levajok 1 6h 38min 8/3 09:58 8/3 15:27 5h 29min 12 / 12
4 Tana 7h 55min 8/3 23:22 9/3 05:19 5h 57min 12 / 12
5 Neiden 1 7h 48min 9/3 13:07 10/3 05:19 16h 12min 12 / 12
6 Kirkenes 5h 25min 10/3 10:44 10/3 19:44 9h 00min 12 / 11
7 Ellentjern 7h 23min 11/3 03:07 11/3 09:01 5h 54min 11 / 11
8 Neiden 7h 00min 11/3 16:01 12/3 03:33 11h 32min 11 / 8
9 Varangerbotn 7h 02min 12/3 10:35 12/3 19:29 8h 54min 8 / 8
10 Sirbma 7h 17min 13/3 02:46 13/3 10:07 7h 21min 8 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:45 7/3 17:14 4h 29min 14 20 / 35
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 17:14 7/3 22:13 4h 59min 14 35 / 39
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 03:20 8/3 09:58 6h 38min 12 38 / 35
4 Levajok 1 - Tana 8/3 15:27 8/3 23:22 7h 55min 12 32 / 31
5 Tana - Neiden 1 9/3 05:19 9/3 13:07 7h 48min 12 22 / 22
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 05:19 10/3 10:44 5h 25min 12 31 / 31
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 19:44 11/3 03:07 7h 23min 11 36 / 34
8 Ellentjern - Neiden 11/3 09:01 11/3 16:01 7h 00min 11 30 / 29
9 Neiden - Varangerbotn 12/3 03:33 12/3 10:35 7h 02min 8 33 / 33
10 Varangerbotn - Sirbma 12/3 19:29 13/3 02:46 7h 17min 8 34 / 32
11 Sirbma - Levajok 13/3 10:07 13/3 17:17 7h 10min 8 32 / 32