Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
18. januar 18:45
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
132. Jo Jøldal Kongsberg

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 11min 7/3 16:58 7/3 16:58 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 38min 7/3 21:36 8/3 01:08 3h 32min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 09min 8/3 08:17 8/3 13:36 5h 19min 14 / 13
4 Tana 8h 12min 8/3 21:48 9/3 02:50 5h 02min 13 / 13
5 Neiden 1 7h 46min 9/3 10:36 10/3 02:38 16h 02min 13 / 13
6 Kirkenes 5h 25min 10/3 08:03 10/3 12:53 4h 50min 13 / 12
7 Ellentjern 8h 02min 10/3 20:55 11/3 01:55 5h 00min 12 / 11
8 Neiden 7h 33min 11/3 09:28 11/3 14:19 4h 51min 11 / 10
9 Varangerbotn 8h 03min 11/3 22:22 12/3 03:31 5h 09min 10 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:47 7/3 16:58 4h 11min 14 22 / 20
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 16:58 7/3 21:36 4h 38min 14 20 / 20
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 01:08 8/3 08:17 7h 09min 14 15 / 17
4 Levajok 1 - Tana 8/3 13:36 8/3 21:48 8h 12min 13 15 / 16
5 Tana - Neiden 1 9/3 02:50 9/3 10:36 7h 46min 13 14 / 15
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 02:38 10/3 08:03 5h 25min 13 20 / 19
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 12:53 10/3 20:55 8h 02min 12 16 / 17
8 Ellentjern - Neiden 11/3 01:55 11/3 09:28 7h 33min 11 16 / 17
9 Neiden - Varangerbotn 11/3 14:19 11/3 22:22 8h 03min 10 16 / 19
10 Varangerbotn - Sirbma 12/3 03:31   0 9 18 /