Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
20. januar 18:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
143. Jan Øystein Dervo Nesseby

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 07min 7/3 17:05 7/3 17:05 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 53min 7/3 21:58 8/3 04:33 6h 35min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 46min 8/3 11:19 8/3 18:00 6h 41min 14 / 14
4 Tana 10h 11min 9/3 04:11 9/3 10:05 5h 54min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 48min 9/3 17:53 10/3 11:26 17h 33min 14 / 12
6 Kirkenes 5h 44min 10/3 17:10 10/3 23:25 6h 15min 12 / 12
7 Ellentjern 12h 52min 11/3 12:17 11/3 17:40 5h 23min 12 / 12
8 Neiden 6h 54min 12/3 00:34 12/3 10:00 9h 26min 12 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 7/3 12:58 7/3 17:05 4h 07min 14 33 / 29
2 Jotka - Skoganvarre 7/3 17:05 7/3 21:58 4h 53min 14 29 / 31
3 Skoganvarre - Levajok 1 8/3 04:33 8/3 11:19 6h 46min 14 45 / 45
4 Levajok 1 - Tana 8/3 18:00 9/3 04:11 10h 11min 14 44 / 43
5 Tana - Neiden 1 9/3 10:05 9/3 17:53 7h 48min 14 27 / 27
6 Neiden 1 - Kirkenes 10/3 11:26 10/3 17:10 5h 44min 12 44 / 43
7 Kirkenes - Ellentjern 10/3 23:25 11/3 12:17 12h 52min 12 39 / 40
8 Ellentjern - Neiden 11/3 17:40 12/3 00:34 6h 54min 12 37 / 37
9 Neiden - Varangerbotn 12/3 10:00 12/3 17:12 7h 12min 10 38 / 38