Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
23. januar 20:35
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
54. Ingvild Lakseide Alta Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 11:53 8
Jotka 8/3 15:06 8/3 15:47 8 03:13 16,5 km/t 03:13 00:41 00:41 17,5 53 km 53 km
Jergul 8/3 20:33 9/3 01:32 8 04:46 16,4 km/t 07:59 04:59 05:40 41,5 78 km 131 km
Karasjok 9/3 06:01 9/3 08:56 8 04:29 15,4 km/t 12:28 02:55 08:35 40,8 69 km 200 km
Levajok 9/3 14:32 9/3 20:30 7 05:36 15,2 km/t 18:04 05:58 14:33 44,6 85 km 285 km
Skoganvarre 10/3 03:09 10/3 09:09 7 06:39 13,2 km/t 24:43 06:00 20:33 45,4 88 km 373 km
Jotka 10/3 14:13 10/3 14:13 7 05:04 11,1 km/t 29:47 00:00 20:33 40,8 56 km 429 km
Alta 10/3 18:04 7 03:51 13,8 km/t 33:38 20:33 37,9 53 km 482 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 19min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
06:00 Skoganvarre 10/3 03:09 10/3 09:09 06:00