Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
21. januar 05:26
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Tore J. Helistø Tana
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 11:00 8
Jotka 8/3 14:06 8/3 14:40 8 03:06 17,1 km/t 03:06 00:34 00:34 15,5 53 km 53 km
Jergul 8/3 19:44 9/3 00:22 8 05:04 15,4 km/t 08:10 04:38 05:12 38,9 78 km 131 km
Karasjok 9/3 04:54 9/3 09:09 8 04:32 15,2 km/t 12:42 04:15 09:27 42,7 69 km 200 km
Levajok 9/3 15:05 05:56 14,3 km/t 18:38 09:27 33,6 85 km 285 km
Skoganvarre 88 km 373 km
Jotka 56 km 429 km
Alta 53 km 482 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 1h 12min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
06:00 Skoganvarre