Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
19. januar 20:35
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
34. Jorge Andrés García Perdiguera (Zaragoza)
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 11:33 8
Jotka 8/3 15:37 8/3 15:39 8 04:04 13,0 km/t 04:04 00:02 00:02 0,8 53 km 53 km
Jergul 8/3 22:53 07:14 10,8 km/t 11:18 00:02 0,3 78 km 131 km
Karasjok 69 km 200 km
Levajok 85 km 285 km
Skoganvarre 88 km 373 km
Jotka 56 km 429 km
Alta 53 km 482 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 39min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
06:00 Skoganvarre