Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
18. januar 07:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
25. Vidar Uglebakken Alta Sluttplassering: 4
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 11:24 8
Jotka 8/3 14:33 8/3 15:16 8 03:09 16,8 km/t 03:09 00:43 00:43 18,5 53 km 53 km
Jergul 8/3 19:57 9/3 01:05 8 04:41 16,7 km/t 07:50 05:08 05:51 42,8 78 km 131 km
Karasjok 9/3 05:28 9/3 09:28 7 04:23 15,7 km/t 12:13 04:00 09:51 44,6 69 km 200 km
Levajok 9/3 14:49 9/3 19:46 6 05:21 15,9 km/t 17:34 04:57 14:48 45,7 85 km 285 km
Skoganvarre 10/3 02:27 10/3 08:27 6 06:41 13,2 km/t 24:15 06:00 20:48 46,2 88 km 373 km
Jotka 10/3 13:27 10/3 13:27 6 05:00 11,2 km/t 29:15 00:00 20:48 41,6 56 km 429 km
Alta 10/3 17:11 6 03:44 14,2 km/t 32:59 20:48 38,7 53 km 482 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 48min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
06:00 Skoganvarre 10/3 02:27 10/3 08:27 06:00