Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
19. januar 14:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
22. Elisabeth Edland Nannestad Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 8/3 11:21 8
Jotka 8/3 14:29 8/3 14:47 8 03:08 16,9 km/t 03:08 00:18 00:18 8,7 53 km 53 km
Jergul 8/3 19:38 9/3 00:58 8 04:51 16,1 km/t 07:59 05:20 05:38 41,4 78 km 131 km
Karasjok 9/3 05:14 9/3 08:57 7 04:16 16,2 km/t 12:15 03:43 09:21 43,3 69 km 200 km
Levajok 9/3 14:26 9/3 19:56 6 05:29 15,5 km/t 17:44 05:30 14:51 45,6 85 km 285 km
Skoganvarre 10/3 02:06 10/3 08:06 6 06:10 14,3 km/t 23:54 06:00 20:51 46,6 88 km 373 km
Jotka 10/3 12:52 10/3 12:52 6 04:46 11,7 km/t 28:40 00:00 20:51 42,1 56 km 429 km
Alta 10/3 16:29 6 03:37 14,7 km/t 32:17 20:51 39,2 53 km 482 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 51min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
06:00 Skoganvarre 10/3 02:06 10/3 08:06 06:00