Reload
FL1000 1995
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 00:00
Siste oppdatering: 12. mars 1995
20. januar 22:09
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
44. Søren Nilsson Blattnicksele
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Bossekop marked 4/3 13:26 12
Sorrisniva 4/3 14:14 4/3 15:16 12 00:48 23,8 km/t 00:48 01:02 01:02 56,4 19 km 19 km
Jotka 4/3 17:28 4/3 18:50 12 02:12 16,8 km/t 03:00 01:22 02:24 44,4 37 km 56 km
Skaidi 5/3 03:45 5/3 07:10 12 08:55 12,3 km/t 11:55 03:25 05:49 32,8 110 km 166 km
Stabbursnes 5/3 13:34 6/3 04:34 12 06:24 11,4 km/t 18:19 15:00 20:49 53,2 73 km 239 km
Skoganvarre 6/3 06:58 6/3 10:35 12 02:24 27,9 km/t 20:43 03:37 24:26 54,1 67 km 306 km
Levajok 6/3 19:15 7/3 02:30 12 08:40 10,2 km/t 29:23 07:15 31:41 51,9 88 km 394 km
Karasjok 7/3 10:23 8/3 05:47 12 07:53 10,8 km/t 37:16 19:24 51:05 57,8 85 km 479 km
Lappuluobal 9/3 10:11 9/3 15:12 12 28:24 5,0 km/t 65:40 05:01 56:06 46,1 143 km 622 km
Kautokeino 10/3 00:05 10/3 02:30 12 08:53 7,7 km/t 74:33 02:25 58:31 44,0 68 km 690 km
Masi 11/3 00:31 11/3 06:27 12 22:01 3,4 km/t 96:34 05:56 64:27 40,0 74 km 764 km
Suosjavri 00:00 96:34 64:27 40,0 50 km 814 km
Jotka 60 km 874 km
Strand Camping 44 km 918 km
H=Antall hunder