Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
17. januar 07:52
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
119. Jan Øystein Dervo Nesseby
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 13:03 14
Jotka 10/3 16:59 10/3 17:08 14 03:56 12,7 km/t 03:56 00:09 00:09 3,7 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 22:19 11/3 01:29 14 05:11 11,2 km/t 09:07 03:10 03:19 26,7 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 07:16 11/3 11:50 13 05:47 13,5 km/t 14:54 04:34 07:53 34,6 78 km 186 km
Tana 11/3 23:29 12/3 02:40 12 11:39 10,0 km/t 26:33 03:11 11:04 29,4 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 12:42 13/3 06:00 11 10:02 9,4 km/t 36:35 17:18 28:22 43,7 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 12:03 13/3 17:55 10 06:03 12,4 km/t 42:38 05:52 34:14 44,5 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 07:44 14/3 16:02 9 13:49 9,0 km/t 56:27 08:18 42:32 43,0 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 23:29 15/3 05:49 9 07:27 11,0 km/t 63:54 06:20 48:52 43,3 82 km 679 km
Sirbma 15/3 12:47 15/3 23:10 9 06:58 10,6 km/t 70:52 10:23 59:15 45,5 74 km 753 km
Levajok 2 00:00 70:52 59:15 45,5 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 3min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:03 Neiden 1 12/3 12:42 13/3 06:00 17:18
12:00 Karasjok