Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
20. januar 02:32
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
118. Gerard Gaspard Kiska
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 13:02 14
Jotka 10/3 17:29 10/3 19:05 14 04:27 11,2 km/t 04:27 01:36 01:36 26,4 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 23:27 11/3 04:32 14 04:22 13,3 km/t 08:49 05:05 06:41 43,1 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 11:00 11/3 17:44 14 06:28 12,1 km/t 15:17 06:44 13:25 46,7 78 km 186 km
Tana 12/3 04:32 12/3 12:22 13 10:48 10,8 km/t 26:05 07:50 21:15 44,9 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 22:02 13/3 04:56 13 09:40 9,7 km/t 35:45 06:54 28:09 44,1 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 12:11 14/3 04:15 11 07:15 10,3 km/t 43:00 16:04 44:13 50,7 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 17:53 15/3 02:13 9 13:38 9,2 km/t 56:38 08:20 52:33 48,1 125 km 597 km
Varangerbotn 15/3 11:15 15/3 17:56 8 09:02 9,1 km/t 65:40 06:41 59:14 47,4 82 km 679 km
Sirbma 00:00 65:40 59:14 47,4 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 4min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:04 Kirkenes 13/3 12:11 14/3 04:15 16:04
12:00 Karasjok