Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
18. januar 13:15
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
117. Petter Karlsson Slussfors
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 13:01 14
Jotka 10/3 17:03 10/3 17:07 14 04:02 12,4 km/t 04:02 00:04 00:04 1,6 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 21:25 11/3 01:01 13 04:18 13,5 km/t 08:20 03:36 03:40 30,6 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 06:54 11/3 13:08 13 05:53 13,3 km/t 14:13 06:14 09:54 41,1 78 km 186 km
Tana 11/3 22:21 12/3 03:39 10 09:13 12,7 km/t 23:26 05:18 15:12 39,3 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 11:09 13/3 03:14 10 07:30 12,5 km/t 30:56 16:05 31:17 50,3 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 09:07 13/3 14:27 9 05:53 12,7 km/t 36:49 05:20 36:37 49,9 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 02:15 14/3 09:25 8 11:48 10,6 km/t 48:37 07:10 43:47 47,4 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 17:22 15/3 02:13 6 07:57 10,3 km/t 56:34 08:51 52:38 48,2 82 km 679 km
Sirbma 15/3 08:51 15/3 14:55 6 06:38 11,2 km/t 63:12 06:04 58:42 48,2 74 km 753 km
Levajok 2 16/3 07:57 17:02 4,3 km/t 80:14 58:42 42,3 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 5min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:05 Neiden 1 12/3 11:09 13/3 03:14 16:05
12:00 Karasjok