Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
20. januar 02:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
89. Dries Jacobs Jabbeke Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:33 14
Jotka 10/3 16:49 10/3 19:15 14 04:16 11,7 km/t 04:16 02:26 02:26 36,3 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 23:36 11/3 05:24 14 04:21 13,3 km/t 08:37 05:48 08:14 48,9 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 11:26 11/3 18:34 13 06:02 12,9 km/t 14:39 07:08 15:22 51,2 78 km 186 km
Tana 12/3 03:39 12/3 11:09 12 09:05 12,9 km/t 23:44 07:30 22:52 49,1 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 18:44 13/3 11:42 12 07:35 12,4 km/t 31:19 16:58 39:50 56,0 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 18:07 14/3 02:03 12 06:25 11,7 km/t 37:44 07:56 47:46 55,9 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 12:28 14/3 20:21 11 10:25 12,0 km/t 48:09 07:53 55:39 53,6 125 km 597 km
Varangerbotn 15/3 02:28 15/3 08:26 11 06:07 13,4 km/t 54:16 05:58 61:37 53,2 82 km 679 km
Sirbma 15/3 14:34 15/3 20:37 10 06:08 12,1 km/t 60:24 06:03 67:40 52,8 74 km 753 km
Levajok 2 16/3 03:34 16/3 09:29 10 06:57 10,5 km/t 67:21 05:55 73:35 52,2 73 km 826 km
Karasjok 16/3 16:35 17/3 04:35 10 07:06 12,0 km/t 74:27 12:00 85:35 53,5 85 km 911 km
Jotka 17/3 10:58 17/3 10:58 10 06:23 13,0 km/t 80:50 00:00 85:35 51,4 83 km 994 km
Alta 17/3 15:01 10 04:03 12,3 km/t 84:53 85:35 50,2 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 33min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:33 Neiden 1 12/3 18:44 13/3 11:42 16:58
12:00 Karasjok 16/3 16:35 17/3 04:35 12:00