Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
23. januar 18:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
99. Arnt Ola Skjerve Rennebu Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:43 14
Jotka 10/3 16:32 10/3 16:32 14 03:49 13,1 km/t 03:49 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 20:29 11/3 00:37 14 03:57 14,7 km/t 07:46 04:08 04:08 34,7 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 06:14 11/3 11:16 14 05:37 13,9 km/t 13:23 05:02 09:10 40,7 78 km 186 km
Tana 11/3 20:33 12/3 12:56 12 09:17 12,6 km/t 22:40 16:23 25:33 53,0 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 20:47 13/3 00:39 12 07:51 12,0 km/t 30:31 03:52 29:25 49,1 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 06:12 13/3 12:18 12 05:33 13,5 km/t 36:04 06:06 35:31 49,6 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 00:03 14/3 07:56 10 11:45 10,6 km/t 47:49 07:53 43:24 47,6 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 14:57 14/3 20:18 9 07:01 11,7 km/t 54:50 05:21 48:45 47,1 82 km 679 km
Sirbma 15/3 02:25 15/3 07:22 9 06:07 12,1 km/t 60:57 04:57 53:42 46,8 74 km 753 km
Levajok 2 15/3 14:07 15/3 19:05 8 06:45 10,8 km/t 67:42 04:58 58:40 46,4 73 km 826 km
Karasjok 16/3 02:56 16/3 14:56 8 07:51 10,8 km/t 75:33 12:00 70:40 48,3 85 km 911 km
Jotka 16/3 22:29 16/3 22:29 8 07:33 11,0 km/t 83:06 00:00 70:40 46,0 83 km 994 km
Alta 17/3 02:26 8 03:57 12,7 km/t 87:03 70:40 44,8 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 23min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:23 Tana 11/3 20:33 12/3 12:56 16:23
12:00 Karasjok 16/3 02:56 16/3 14:56 12:00