Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
19. januar 16:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
100. Eirik Nilsen Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:44 14
Jotka 10/3 16:39 10/3 16:39 14 03:55 12,8 km/t 03:55 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 21:01 11/3 00:28 13 04:22 13,3 km/t 08:17 03:27 03:27 29,4 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 06:50 06:22 12,3 km/t 14:39 03:27 19,1 78 km 186 km
Tana 117 km 303 km
Neiden 1 94 km 397 km
Kirkenes 75 km 472 km
Neiden 2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 22min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:22  
12:00 Karasjok