Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
20. januar 02:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
73. Robert Sørlie Hurdal Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:17 14
Jotka 10/3 16:04 10/3 16:04 14 03:47 13,2 km/t 03:47 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 19:53 11/3 00:31 14 03:49 15,2 km/t 07:36 04:38 04:38 37,9 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 06:04 11/3 10:54 14 05:33 14,1 km/t 13:09 04:50 09:28 41,9 78 km 186 km
Tana 11/3 19:14 12/3 00:04 14 08:20 14,0 km/t 21:29 04:50 14:18 40,0 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 07:01 12/3 07:12 14 06:57 13,5 km/t 28:26 00:11 14:29 33,7 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 13:25 13/3 06:14 14 06:13 12,1 km/t 34:39 16:49 31:18 47,5 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 18:04 13/3 22:42 12 11:50 10,6 km/t 46:29 04:38 35:56 43,6 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 07:11 14/3 10:47 12 08:29 9,7 km/t 54:58 03:36 39:32 41,8 82 km 679 km
Sirbma 14/3 18:25 14/3 22:39 9 07:38 9,7 km/t 62:36 04:14 43:46 41,1 74 km 753 km
Levajok 2 15/3 05:56 15/3 06:06 9 07:17 10,0 km/t 69:53 00:10 43:56 38,6 73 km 826 km
Karasjok 15/3 14:55 16/3 02:55 9 08:49 9,6 km/t 78:42 12:00 55:56 41,5 85 km 911 km
Jotka 16/3 11:14 16/3 11:20 9 08:19 10,0 km/t 87:01 00:06 56:02 39,2 83 km 994 km
Alta 16/3 15:52 9 04:32 11,0 km/t 91:33 56:02 38,0 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 49min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:49 Kirkenes 12/3 13:25 13/3 06:14 16:49
12:00 Karasjok 15/3 14:55 16/3 02:55 12:00