Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
20. januar 02:33
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
91. Yngve Fagerli Skien
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:35 14
Jotka 10/3 16:20 10/3 16:20 14 03:45 13,3 km/t 03:45 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 20:04 11/3 00:52 14 03:44 15,5 km/t 07:29 04:48 04:48 39,1 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 06:32 11/3 11:24 14 05:40 13,8 km/t 13:09 04:52 09:40 42,4 78 km 186 km
Tana 11/3 20:32 12/3 01:40 13 09:08 12,8 km/t 22:17 05:08 14:48 39,9 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 09:24 13/3 01:55 12 07:44 12,2 km/t 30:01 16:31 31:19 51,1 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 08:09 13/3 14:08 10 06:14 12,0 km/t 36:15 05:59 37:18 50,7 75 km 472 km
Neiden 2 00:00 36:15 37:18 50,7 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 31min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:31 Neiden 1 12/3 09:24 13/3 01:55 16:31
12:00 Karasjok