Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
18. januar 10:37
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
108. Tore Bergby Luksefjell Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:52 14
Jotka 10/3 16:51 10/3 17:11 14 03:59 12,6 km/t 03:59 00:20 00:20 7,7 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 21:36 11/3 01:54 14 04:25 13,1 km/t 08:24 04:18 04:38 35,5 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 07:50 11/3 12:24 14 05:56 13,1 km/t 14:20 04:34 09:12 39,1 78 km 186 km
Tana 11/3 22:03 12/3 03:27 14 09:39 12,1 km/t 23:59 05:24 14:36 37,8 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 11:36 13/3 03:50 14 08:09 11,5 km/t 32:08 16:14 30:50 49,0 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 09:15 13/3 12:50 11 05:25 13,8 km/t 37:33 03:35 34:25 47,8 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 00:53 14/3 09:43 11 12:03 10,4 km/t 49:36 08:50 43:15 46,6 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 17:12 15/3 01:53 10 07:29 11,0 km/t 57:05 08:41 51:56 47,6 82 km 679 km
Sirbma 15/3 08:43 15/3 12:54 9 06:50 10,8 km/t 63:55 04:11 56:07 46,8 74 km 753 km
Levajok 2 15/3 23:19 16/3 05:59 9 10:25 7,0 km/t 74:20 06:40 62:47 45,8 73 km 826 km
Karasjok 16/3 14:40 17/3 02:41 9 08:41 9,8 km/t 83:01 12:01 74:48 47,4 85 km 911 km
Jotka 17/3 09:47 17/3 09:47 9 07:06 11,7 km/t 90:07 00:00 74:48 45,4 83 km 994 km
Alta 17/3 13:53 9 04:06 12,2 km/t 94:13 74:48 44,3 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 14min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:14 Neiden 1 12/3 11:36 13/3 03:50 16:14
12:00 Karasjok 16/3 14:40 17/3 02:41 12:01