Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
18. januar 14:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
85. Mikael Jutila Pedersøre
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:29 14
Jotka 10/3 16:21 10/3 16:21 14 03:52 12,9 km/t 03:52 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 20:28 11/3 00:18 14 04:07 14,1 km/t 07:59 03:50 03:50 32,4 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 06:19 11/3 11:28 14 06:01 13,0 km/t 14:00 05:09 08:59 39,1 78 km 186 km
Tana 11/3 22:23 12/3 15:01 12 10:55 10,7 km/t 24:55 16:38 25:37 50,7 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 21:55 13/3 01:56 12 06:54 13,6 km/t 31:49 04:01 29:38 48,2 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 07:54 13/3 14:46 11 05:58 12,6 km/t 37:47 06:52 36:30 49,1 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 03:37 14/3 11:18 10 12:51 9,7 km/t 50:38 07:41 44:11 46,6 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 19:30 15/3 02:41 10 08:12 10,0 km/t 58:50 07:11 51:22 46,6 82 km 679 km
Sirbma 15/3 10:09 15/3 16:03 10 07:28 9,9 km/t 66:18 05:54 57:16 46,3 74 km 753 km
Levajok 2 16/3 01:45 16/3 10:15 7 09:42 7,5 km/t 76:00 08:30 65:46 46,4 73 km 826 km
Karasjok 00:00 76:00 65:46 46,4 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 37min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:37 Tana 11/3 22:23 12/3 15:01 16:38
12:00 Karasjok