Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
23. januar 20:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
76. Sigmund Alhaug Hamar
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:20 14
Jotka 10/3 16:53 10/3 16:53 13 04:33 11,0 km/t 04:33 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 22:12 11/3 02:30 13 05:19 10,9 km/t 09:52 04:18 04:18 30,4 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 10:42 08:12 9,5 km/t 18:04 04:18 19,2 78 km 186 km
Tana 117 km 303 km
Neiden 1 94 km 397 km
Kirkenes 75 km 472 km
Neiden 2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 46min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:46  
12:00 Karasjok