Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
17. januar 07:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
95. Marius Moholdt Trondheim Sluttplassering: 24
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:39 14
Jotka 10/3 17:10 10/3 17:18 14 04:31 11,1 km/t 04:31 00:08 00:08 2,9 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 22:23 11/3 03:00 14 05:05 11,4 km/t 09:36 04:37 04:45 33,1 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 09:20 11/3 15:04 14 06:20 12,3 km/t 15:56 05:44 10:29 39,7 78 km 186 km
Tana 12/3 03:31 12/3 20:00 13 12:27 9,4 km/t 28:23 16:29 26:58 48,7 117 km 303 km
Neiden 1 13/3 05:06 13/3 10:55 12 09:06 10,3 km/t 37:29 05:49 32:47 46,7 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 19:07 14/3 06:26 11 08:12 9,1 km/t 45:41 11:19 44:06 49,1 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 22:11 15/3 06:11 10 15:45 7,9 km/t 61:26 08:00 52:06 45,9 125 km 597 km
Varangerbotn 15/3 15:20 15/3 21:19 7 09:09 9,0 km/t 70:35 05:59 58:05 45,1 82 km 679 km
Sirbma 16/3 05:36 16/3 10:22 7 08:17 8,9 km/t 78:52 04:46 62:51 44,3 74 km 753 km
Levajok 2 16/3 18:52 17/3 03:52 7 08:30 8,6 km/t 87:22 09:00 71:51 45,1 73 km 826 km
Karasjok 17/3 11:42 17/3 23:42 7 07:50 10,9 km/t 95:12 12:00 83:51 46,8 85 km 911 km
Jotka 18/3 08:15 18/3 08:16 7 08:33 9,7 km/t 103:45 00:01 83:52 44,7 83 km 994 km
Alta 18/3 13:13 7 04:57 10,1 km/t 108:42 83:52 43,6 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 27min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:27 Tana 12/3 03:31 12/3 20:00 16:29
12:00 Karasjok 17/3 11:42 17/3 23:42 12:00