Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
16. januar 16:28
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
71. Øyvind Nordahl Næss Trondheim
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:15 14
Jotka 10/3 16:03 10/3 16:03 14 03:48 13,2 km/t 03:48 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 19:57 11/3 00:39 13 03:54 14,9 km/t 07:42 04:42 04:42 37,9 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 06:27 11/3 11:30 12 05:48 13,4 km/t 13:30 05:03 09:45 41,9 78 km 186 km
Tana 11/3 21:44 12/3 14:35 8 10:14 11,4 km/t 23:44 16:51 26:36 52,8 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 21:41 13/3 01:23 8 07:06 13,2 km/t 30:50 03:42 30:18 49,6 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 07:03 13/3 12:07 7 05:40 13,2 km/t 36:30 05:04 35:22 49,2 75 km 472 km
Neiden 2 14/3 00:01 14/3 07:55 7 11:54 10,5 km/t 48:24 07:54 43:16 47,2 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 14:56 14/3 21:40 7 07:01 11,7 km/t 55:25 06:44 50:00 47,4 82 km 679 km
Sirbma 15/3 03:56 15/3 08:01 7 06:16 11,8 km/t 61:41 04:05 54:05 46,7 74 km 753 km
Levajok 2 15/3 16:07 08:06 9,0 km/t 69:47 54:05 43,7 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 51min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:51 Tana 11/3 21:44 12/3 14:35 16:51
12:00 Karasjok