Reload
FL1000 2012
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2012
22. januar 19:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
97. Thomas Wærner Torpa
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 10/3 12:41 14
Jotka 10/3 16:26 10/3 16:26 14 03:45 13,3 km/t 03:45 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 10/3 20:18 11/3 00:18 14 03:52 15,0 km/t 07:37 04:00 04:00 34,4 58 km 108 km
Levajok 1 11/3 05:56 11/3 10:59 14 05:38 13,8 km/t 13:15 05:03 09:03 40,6 78 km 186 km
Tana 11/3 20:08 12/3 00:46 13 09:09 12,8 km/t 22:24 04:38 13:41 37,9 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 08:36 13/3 01:01 12 07:50 12,0 km/t 30:14 16:25 30:06 49,9 94 km 397 km
Kirkenes 13/3 06:08 13/3 06:27 11 05:07 14,7 km/t 35:21 00:19 30:25 46,2 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 22:56 14/3 04:57 11 16:29 7,6 km/t 51:50 06:01 36:26 41,3 125 km 597 km
Varangerbotn 14/3 12:07 14/3 15:13 10 07:10 11,4 km/t 59:00 03:06 39:32 40,1 82 km 679 km
Sirbma 14/3 22:00 15/3 00:35 9 06:47 10,9 km/t 65:47 02:35 42:07 39,0 74 km 753 km
Levajok 2 15/3 13:05 15/3 22:11 7 12:30 5,8 km/t 78:17 09:06 51:13 39,5 73 km 826 km
Karasjok 00:00 78:17 51:13 39,5 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 28h + 25min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:25 Neiden 1 12/3 08:36 13/3 01:01 16:25
12:00 Karasjok