Reload
FL500 2011
Starttidspunkt: lørdag 12. mars 11:00
Siste oppdatering: 15. mars 2011
20. januar 20:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
68. Stein Tage Domaas Vadsø Sluttplassering: 49
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 12/3 12:07 8
Jotka 12/3 15:25 12/3 17:03 8 03:18 15,2 km/t 03:18 01:38 01:38 33,1 50 km 50 km
Skoganvarre 12/3 21:23 13/3 02:14 8 04:20 13,4 km/t 07:38 04:51 06:29 45,9 58 km 108 km
Levajok 13/3 08:31 13/3 15:02 8 06:17 12,4 km/t 13:55 06:31 13:00 48,3 78 km 186 km
Karasjok 13/3 21:53 14/3 03:16 6 06:51 12,4 km/t 20:46 05:23 18:23 47,0 85 km 271 km
Jergul 14/3 08:54 14/3 21:59 6 05:38 11,9 km/t 26:24 13:05 31:28 54,4 67 km 338 km
Jotka 15/3 04:43 15/3 04:43 6 06:44 11,6 km/t 33:08 00:00 31:28 48,7 78 km 416 km
Alta 15/3 09:11 6 04:28 11,2 km/t 37:36 31:28 45,6 50 km 466 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 5min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
06:00 Jergul 14/3 08:54 14/3 21:59 13:05