Reload
FL500 2011
Starttidspunkt: lørdag 12. mars 11:00
Siste oppdatering: 15. mars 2011
20. januar 22:06
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
38. Jaco Alex Ulmann Willerzell (close to Einsiedeln)
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 12/3 11:37 8
Jotka 12/3 15:08 12/3 15:54 8 03:31 14,2 km/t 03:31 00:46 00:46 17,9 50 km 50 km
Skoganvarre 12/3 20:41 13/3 03:26 7 04:47 12,1 km/t 08:18 06:45 07:31 47,5 58 km 108 km
Levajok 13/3 12:48 13/3 22:12 7 09:22 8,3 km/t 17:40 09:24 16:55 48,9 78 km 186 km
Karasjok 14/3 05:20 07:08 11,9 km/t 24:48 16:55 40,6 85 km 271 km
Jergul 67 km 338 km
Jotka 78 km 416 km
Alta 50 km 466 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 20h + 35min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
06:00 Jergul