Reload
FL1000 2011
Starttidspunkt: lørdag 12. mars 12:00
Siste oppdatering: 19. mars 2011
21. januar 11:37
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
85. Mikael Jutila Sluttplassering: 21
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 12/3 12:19 14
Jotka 12/3 16:23 12/3 16:23 14 04:04 12,3 km/t 04:04 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 12/3 20:23 12/3 23:31 14 04:00 14,5 km/t 08:04 03:08 03:08 28,0 58 km 108 km
Levajok 13/3 05:18 13/3 10:48 14 05:47 13,5 km/t 13:51 05:30 08:38 38,4 78 km 186 km
Tana 13/3 19:53 14/3 12:21 13 09:05 12,1 km/t 22:56 16:28 25:06 52,3 110 km 296 km
Neiden 14/3 18:37 14/3 22:42 12 06:16 15,0 km/t 29:12 04:05 29:11 50,0 94 km 390 km
Kirkenes 15/3 08:58 15/3 15:40 11 10:16 12,2 km/t 39:28 06:42 35:53 47,6 125 km 515 km
Neiden 15/3 23:54 16/3 10:18 11 08:14 9,1 km/t 47:42 10:24 46:17 49,2 75 km 590 km
Varangerbotn 16/3 16:28 16/3 23:54 11 06:10 13,3 km/t 53:52 07:26 53:43 49,9 82 km 672 km
Sirbma 17/3 07:43 17/3 12:50 10 07:49 9,5 km/t 61:41 05:07 58:50 48,8 74 km 746 km
Levajok 17/3 19:08 18/3 03:02 10 06:18 8,7 km/t 67:59 07:54 66:44 49,5 55 km 801 km
Karasjok 18/3 12:01 18/3 20:07 10 08:59 9,5 km/t 76:58 08:06 74:50 49,3 85 km 886 km
Jotka 19/3 05:08 19/3 05:08 9 09:01 9,2 km/t 85:59 00:00 74:50 46,5 83 km 969 km
Alta 19/3 10:01 9 04:53 10,2 km/t 90:52 74:50 45,2 50 km 1019 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 28min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:28 Tana 13/3 19:53 14/3 12:21 16:28
08:00 Karasjok 18/3 12:01 18/3 20:07 08:06