Reload
FL1000 2011
Starttidspunkt: lørdag 12. mars 12:00
Siste oppdatering: 19. mars 2011
18. januar 02:47
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
94. Torsten Kohnert Slussfors Sluttplassering: 19
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 12/3 12:28 14
Jotka 12/3 16:32 12/3 16:32 14 04:04 12,3 km/t 04:04 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 12/3 20:52 13/3 01:06 14 04:20 13,4 km/t 08:24 04:14 04:14 33,5 58 km 108 km
Levajok 13/3 06:54 13/3 12:26 14 05:48 13,4 km/t 14:12 05:32 09:46 40,8 78 km 186 km
Tana 13/3 21:14 14/3 13:33 12 08:48 12,5 km/t 23:00 16:19 26:05 53,1 110 km 296 km
Neiden 14/3 20:39 15/3 03:37 11 07:06 13,2 km/t 30:06 06:58 33:03 52,3 94 km 390 km
Kirkenes 15/3 14:04 15/3 22:14 10 10:27 12,0 km/t 40:33 08:10 41:13 50,4 125 km 515 km
Neiden 16/3 05:45 16/3 12:09 10 07:31 10,0 km/t 48:04 06:24 47:37 49,8 75 km 590 km
Varangerbotn 16/3 19:03 17/3 02:54 8 06:54 11,9 km/t 54:58 07:51 55:28 50,2 82 km 672 km
Sirbma 17/3 10:05 17/3 14:27 8 07:11 10,3 km/t 62:09 04:22 59:50 49,1 74 km 746 km
Levajok 17/3 19:37 18/3 01:35 8 05:10 10,6 km/t 67:19 05:58 65:48 49,4 55 km 801 km
Karasjok 18/3 08:46 18/3 16:46 8 07:11 11,8 km/t 74:30 08:00 73:48 49,8 85 km 886 km
Jotka 19/3 00:18 19/3 00:18 8 07:32 11,0 km/t 82:02 00:00 73:48 47,4 83 km 969 km
Alta 19/3 04:32 8 04:14 11,8 km/t 86:16 73:48 46,1 50 km 1019 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 19min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:19 Tana 13/3 21:14 14/3 13:33 16:19
08:00 Karasjok 18/3 08:46 18/3 16:46 08:00