Reload
FL1000 2010
Starttidspunkt: lørdag 13. mars 12:00
Siste oppdatering: 27. mars 2010
20. januar 19:57
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
120. Isabelle Travadon Le Plan de la Tour Sluttplassering: 27
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 13/3 12:54 14
Jotka 13/3 17:16 13/3 17:16 14 04:22 11,5 km/t 04:22 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 13/3 22:17 14/3 04:46 13 05:01 11,6 km/t 09:23 06:29 06:29 40,9 58 km 108 km
Levajok 14/3 11:17 14/3 19:27 13 06:31 12,0 km/t 15:54 08:10 14:39 48,0 78 km 186 km
Tana 15/3 04:51 15/3 13:56 12 09:24 11,7 km/t 25:18 09:05 23:44 48,4 110 km 296 km
Neiden 15/3 21:49 16/3 13:56 11 07:53 11,9 km/t 33:11 16:07 39:51 54,6 94 km 390 km
Kirkenes 17/3 01:50 17/3 11:11 11 11:54 10,5 km/t 45:05 09:21 49:12 52,2 125 km 515 km
Neiden 17/3 17:53 18/3 02:30 10 06:42 11,2 km/t 51:47 08:37 57:49 52,8 75 km 590 km
Varangerbotn 18/3 09:54 18/3 17:07 10 07:24 11,1 km/t 59:11 07:13 65:02 52,4 82 km 672 km
Sirbma 19/3 00:07 19/3 07:24 10 07:00 10,6 km/t 66:11 07:17 72:19 52,2 74 km 746 km
Levajok 19/3 11:55 19/3 18:17 10 04:31 12,2 km/t 70:42 06:22 78:41 52,7 55 km 801 km
Karasjok 20/3 01:15 20/3 09:30 9 06:58 12,2 km/t 77:40 08:15 86:56 52,8 85 km 886 km
Jotka 20/3 17:36 20/3 17:39 9 08:06 10,2 km/t 85:46 00:03 86:59 50,4 83 km 969 km
Alta 20/3 22:23 9 04:44 10,6 km/t 90:30 86:59 49,0 50 km 1019 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 3min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:03 Neiden 15/3 21:49 16/3 13:56 16:07
08:00 Karasjok 20/3 01:15 20/3 09:30 08:15