Reload
FL1000 2010
Starttidspunkt: lørdag 13. mars 12:00
Siste oppdatering: 27. mars 2010
18. januar 04:47
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
95. Rune Johansen Alta Sluttplassering: 12
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 13/3 12:29 14
Jotka 13/3 16:24 13/3 16:24 14 03:55 12,8 km/t 03:55 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 13/3 20:10 13/3 22:27 14 03:46 15,4 km/t 07:41 02:17 02:17 22,9 58 km 108 km
Levajok 14/3 04:01 14/3 09:10 14 05:34 14,0 km/t 13:15 05:09 07:26 35,9 78 km 186 km
Tana 14/3 18:14 15/3 10:42 12 09:04 12,1 km/t 22:19 16:28 23:54 51,7 110 km 296 km
Neiden 15/3 17:18 15/3 22:08 12 06:36 14,2 km/t 28:55 04:50 28:44 49,8 94 km 390 km
Kirkenes 16/3 08:14 16/3 14:35 9 10:06 12,4 km/t 39:01 06:21 35:05 47,3 125 km 515 km
Neiden 16/3 20:45 16/3 23:22 9 06:10 12,2 km/t 45:11 02:37 37:42 45,5 75 km 590 km
Varangerbotn 17/3 06:12 17/3 09:49 8 06:50 12,0 km/t 52:01 03:37 41:19 44,3 82 km 672 km
Sirbma 17/3 17:19 17/3 22:18 8 07:30 9,9 km/t 59:31 04:59 46:18 43,8 74 km 746 km
Levajok 18/3 04:05 18/3 04:05 8 05:47 9,5 km/t 65:18 00:00 46:18 41,5 55 km 801 km
Karasjok 18/3 13:27 18/3 21:27 8 09:22 9,1 km/t 74:40 08:00 54:18 42,1 85 km 886 km
Jotka 19/3 05:54 19/3 05:54 8 08:27 9,8 km/t 83:07 00:00 54:18 39,5 83 km 969 km
Alta 19/3 10:37 8 04:43 10,6 km/t 87:50 54:18 38,2 50 km 1019 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 28min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:28 Tana 14/3 18:14 15/3 10:42 16:28
08:00 Karasjok 18/3 13:27 18/3 21:27 08:00