Reload
FL1000 2010
Starttidspunkt: lørdag 13. mars 12:00
Siste oppdatering: 27. mars 2010
22. januar 05:33
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
88. Tore Bergby Luksefjell
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 13/3 12:22 14
Jotka 13/3 16:17 13/3 16:17 14 03:55 12,8 km/t 03:55 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 13/3 20:14 13/3 20:20 14 03:57 14,7 km/t 07:52 00:06 00:06 1,3 58 km 108 km
Levajok 14/3 04:36 14/3 09:00 13 08:16 9,4 km/t 16:08 04:24 04:30 21,8 78 km 186 km
Tana 14/3 17:54 15/3 10:32 13 08:54 12,4 km/t 25:02 16:38 21:08 45,8 110 km 296 km
Neiden 15/3 16:32 15/3 21:23 12 06:00 15,7 km/t 31:02 04:51 25:59 45,6 94 km 390 km
Kirkenes 16/3 07:24 16/3 14:20 9 10:01 12,5 km/t 41:03 06:56 32:55 44,5 125 km 515 km
Neiden 16/3 20:46 17/3 05:12 9 06:26 11,7 km/t 47:29 08:26 41:21 46,5 75 km 590 km
Varangerbotn 17/3 11:26 17/3 14:32 7 06:14 13,2 km/t 53:43 03:06 44:27 45,3 82 km 672 km
Sirbma 00:00 53:43 44:27 45,3 74 km 746 km
Levajok 55 km 801 km
Karasjok 85 km 886 km
Jotka 83 km 969 km
Alta 50 km 1019 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 35min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:35 Tana 14/3 17:54 15/3 10:32 16:38
08:00 Karasjok