Reload
FL1000 2010
Starttidspunkt: lørdag 13. mars 12:00
Siste oppdatering: 27. mars 2010
22. januar 06:51
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
94. Trine Kristiansen Lyrek Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 13/3 12:28 14
Jotka 13/3 16:32 13/3 16:32 14 04:04 12,3 km/t 04:04 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 13/3 20:33 14/3 01:16 14 04:01 14,4 km/t 08:05 04:43 04:43 36,8 58 km 108 km
Levajok 14/3 06:54 14/3 12:53 14 05:38 13,8 km/t 13:43 05:59 10:42 43,8 78 km 186 km
Tana 14/3 21:17 15/3 03:20 14 08:24 13,1 km/t 22:07 06:03 16:45 43,1 110 km 296 km
Neiden 15/3 09:56 16/3 02:25 14 06:36 14,2 km/t 28:43 16:29 33:14 53,6 94 km 390 km
Kirkenes 16/3 11:01 16/3 17:02 13 08:36 14,5 km/t 37:19 06:01 39:15 51,3 125 km 515 km
Neiden 17/3 01:26 17/3 10:05 13 08:24 8,9 km/t 45:43 08:39 47:54 51,2 75 km 590 km
Varangerbotn 00:00 45:43 47:54 51,2 82 km 672 km
Sirbma 74 km 746 km
Levajok 55 km 801 km
Karasjok 85 km 886 km
Jotka 83 km 969 km
Alta 50 km 1019 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 29min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:29 Neiden 15/3 09:56 16/3 02:25 16:29
08:00 Karasjok