Reload
FL1000 2010
Starttidspunkt: lørdag 13. mars 12:00
Siste oppdatering: 27. mars 2010
23. januar 14:52
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
117. Torsten Kohnert Slussfors
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 13/3 12:51 14
Jotka 13/3 17:02 13/3 17:02 14 04:11 12,0 km/t 04:11 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 13/3 21:17 14/3 01:28 14 04:15 13,6 km/t 08:26 04:11 04:11 33,2 58 km 108 km
Levajok 14/3 07:20 14/3 13:28 14 05:52 13,3 km/t 14:18 06:08 10:19 41,9 78 km 186 km
Tana 14/3 22:46 15/3 14:52 13 09:18 11,8 km/t 23:36 16:06 26:25 52,8 110 km 296 km
Neiden 15/3 22:02 16/3 05:14 11 07:10 13,1 km/t 30:46 07:12 33:37 52,2 94 km 390 km
Kirkenes 16/3 15:39 16/3 21:44 11 10:25 12,0 km/t 41:11 06:05 39:42 49,1 125 km 515 km
Neiden 17/3 04:31 06:46 11,1 km/t 47:58 39:42 45,3 75 km 590 km
Varangerbotn 82 km 672 km
Sirbma 74 km 746 km
Levajok 55 km 801 km
Karasjok 85 km 886 km
Jotka 83 km 969 km
Alta 50 km 1019 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 6min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:06 Tana 14/3 22:46 15/3 14:52 16:06
08:00 Karasjok