Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
16. januar 10:48
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
47. Gerhard Hirz Turnau
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:49 8
Jotka 7/3 15:57 7/3 17:27 7 04:08 12,8 km/t 04:08 01:30 01:30 26,6 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 22:25 04:58 14,5 km/t 09:06 01:30 14,2 72 km 125 km
Levajok 88 km 213 km
Karasjok 85 km 298 km
Jergul 69 km 367 km
Jotka 78 km 445 km
Alta 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut