Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
18. januar 08:41
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
37. Tommy Theodorsen Bjørkely Sluttplassering: 33
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:39 8
Jotka 7/3 15:18 7/3 15:36 8 03:39 14,5 km/t 03:39 00:18 00:18 7,6 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:39 8/3 03:44 8 05:03 14,3 km/t 08:42 07:05 07:23 45,9 72 km 125 km
Levajok 8/3 11:46 8/3 19:21 7 08:02 11,0 km/t 16:44 08:00 15:00 47,2 88 km 213 km
Karasjok 9/3 03:21 9/3 09:19 7 08:00 10,6 km/t 24:44 05:58 21:00 45,8 85 km 298 km
Jergul 9/3 14:56 9/3 22:00 7 05:37 12,3 km/t 30:21 08:00 28:00 48,0 69 km 367 km
Jotka 10/3 04:17 10/3 04:17 7 06:17 12,4 km/t 36:38 00:00 28:00 43,3 78 km 445 km
Alta 10/3 08:40 7 04:23 12,1 km/t 41:01 28:00 40,6 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h + 10min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut