Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
21. januar 07:44
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Jaakko Mölsä Rovaniemi Sluttplassering: 11
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:22 8
Jotka 7/3 14:52 7/3 14:52 8 03:30 15,1 km/t 03:30 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 19:28 8/3 00:26 8 04:36 15,7 km/t 08:06 04:58 04:58 38,0 72 km 125 km
Levajok 8/3 07:14 8/3 12:46 8 06:48 12,9 km/t 14:54 05:32 10:30 41,3 88 km 213 km
Karasjok 8/3 20:20 9/3 00:18 8 07:34 11,2 km/t 22:28 03:58 14:28 39,2 85 km 298 km
Jergul 9/3 05:05 9/3 11:05 8 04:47 14,4 km/t 27:15 06:00 20:28 42,9 69 km 367 km
Jotka 9/3 16:48 9/3 16:48 8 05:43 13,6 km/t 32:58 00:00 20:28 38,3 78 km 445 km
Alta 9/3 20:26 8 03:38 14,6 km/t 36:36 20:28 35,9 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h + 27min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut