Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
21. januar 11:30
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
17. Jan Gunnar Vian Alta Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:19 8
Jotka 7/3 14:42 7/3 14:42 8 03:23 15,7 km/t 03:23 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 19:38 7/3 21:25 8 04:56 14,6 km/t 08:19 01:47 01:47 17,7 72 km 125 km
Levajok 8/3 04:47 8/3 14:32 8 07:22 11,9 km/t 15:41 09:45 11:32 42,4 88 km 213 km
Karasjok 8/3 22:15 9/3 02:53 8 07:43 11,0 km/t 23:24 04:38 16:10 40,9 85 km 298 km
Jergul 9/3 08:03 9/3 14:03 6 05:10 13,4 km/t 28:34 06:00 22:10 43,7 69 km 367 km
Jotka 9/3 20:34 9/3 20:35 6 06:31 12,0 km/t 35:05 00:01 22:11 38,7 78 km 445 km
Alta 10/3 01:17 6 04:42 11,3 km/t 39:47 22:11 35,8 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h + 30min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut