Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
19. januar 06:28
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
26. Dariusz Morsztyn Åšciborki Sluttplassering: 36
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:28 8
Jotka 7/3 15:05 7/3 15:44 8 03:37 14,7 km/t 03:37 00:39 00:39 15,2 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:27 8/3 02:47 8 04:43 15,3 km/t 08:20 06:20 06:59 45,6 72 km 125 km
Levajok 8/3 11:01 8/3 17:42 8 08:14 10,7 km/t 16:34 06:41 13:40 45,2 88 km 213 km
Karasjok 9/3 02:07 9/3 09:11 8 08:25 10,1 km/t 24:59 07:04 20:44 45,4 85 km 298 km
Jergul 9/3 15:08 9/3 21:22 8 05:57 11,6 km/t 30:56 06:14 26:58 46,6 69 km 367 km
Jotka 10/3 04:14 10/3 05:35 8 06:52 11,4 km/t 37:48 01:21 28:19 42,8 78 km 445 km
Alta 10/3 10:05 8 04:30 11,8 km/t 42:18 28:19 40,1 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h + 21min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut