Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
23. januar 00:44
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
14. Stein Tage Domaas Vadsø Sluttplassering: 37
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:16 8
Jotka 7/3 14:44 7/3 17:45 8 03:28 15,3 km/t 03:28 03:01 03:01 46,5 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 21:54 8/3 03:12 8 04:09 17,3 km/t 07:37 05:18 08:19 52,2 72 km 125 km
Levajok 8/3 09:43 8/3 17:46 8 06:31 13,5 km/t 14:08 08:03 16:22 53,7 88 km 213 km
Karasjok 9/3 00:51 9/3 05:24 7 07:05 12,0 km/t 21:13 04:33 20:55 49,6 85 km 298 km
Jergul 9/3 11:26 10/3 00:20 6 06:02 11,4 km/t 27:15 12:54 33:49 55,4 69 km 367 km
Jotka 10/3 06:51 10/3 07:53 6 06:31 12,0 km/t 33:46 01:02 34:51 50,8 78 km 445 km
Alta 10/3 12:00 6 04:07 12,9 km/t 37:53 34:51 47,9 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h + 33min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut