Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
18. januar 15:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
4. Taisto Torneus Kauppinen Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:06 8
Jotka 7/3 14:12 7/3 14:21 8 03:06 17,1 km/t 03:06 00:09 00:09 4,6 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 18:22 7/3 21:00 8 04:01 17,9 km/t 07:07 02:38 02:47 28,1 72 km 125 km
Levajok 8/3 03:00 8/3 10:24 8 06:00 14,7 km/t 13:07 07:24 10:11 43,7 88 km 213 km
Karasjok 8/3 16:39 8/3 21:11 8 06:15 13,6 km/t 19:22 04:32 14:43 43,2 85 km 298 km
Jergul 9/3 01:38 9/3 07:38 8 04:27 15,5 km/t 23:49 06:00 20:43 46,5 69 km 367 km
Jotka 9/3 12:47 9/3 12:47 8 05:09 15,1 km/t 28:58 00:00 20:43 41,7 78 km 445 km
Alta 9/3 16:37 8 03:50 13,8 km/t 32:48 20:43 38,7 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h + 43min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut