Reload
FL500 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:00
Siste oppdatering: 11. mars 2009
21. januar 09:25
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
28. Dag Broch Tana Sluttplassering: 38
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:30 8
Jotka 7/3 15:05 7/3 18:00 8 03:35 14,8 km/t 03:35 02:55 02:55 44,9 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 22:12 8/3 07:32 6 04:12 17,1 km/t 07:47 09:20 12:15 61,1 72 km 125 km
Levajok 8/3 15:51 9/3 00:45 5 08:19 10,6 km/t 16:06 08:54 21:09 56,8 88 km 213 km
Karasjok 9/3 07:26 9/3 14:15 5 06:41 12,7 km/t 22:47 06:49 27:58 55,1 85 km 298 km
Jergul 9/3 19:59 10/3 02:00 5 05:44 12,0 km/t 28:31 06:01 33:59 54,4 69 km 367 km
Jotka 10/3 08:56 10/3 09:15 5 06:56 11,2 km/t 35:27 00:19 34:18 49,2 78 km 445 km
Alta 10/3 13:44 5 04:29 11,8 km/t 39:56 34:18 46,2 53 km 498 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 6h + 19min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut