Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
20. januar 22:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
81. Fabrizio Lovati Italy
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:24 14
Jotka 7/3 16:45 7/3 16:45 14 04:21 12,2 km/t 04:21 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:43 8/3 00:54 14 03:58 18,2 km/t 08:19 04:11 04:11 33,5 72 km 125 km
Levajok 8/3 07:20 8/3 14:14 14 06:26 13,7 km/t 14:45 06:54 11:05 42,9 88 km 213 km
Tana 9/3 00:03 9/3 16:07 11 09:49 10,7 km/t 24:34 16:04 27:09 52,5 105 km 318 km
Neiden 9/3 23:43 07:36 13,2 km/t 32:10 27:09 45,8 100 km 418 km
Kirkenes 130 km 548 km
Neiden 70 km 618 km
Varangerbotn 88 km 706 km
Sirbma 70 km 776 km
Levajok 70 km 846 km
Karasjok 85 km 931 km
Jotka 85 km 1016 km
Alta 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 4min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut