Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
19. januar 14:13
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
68. Bernhard Schuchert Germany Sluttplassering: 13
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:11 14
Jotka 7/3 16:29 7/3 16:29 14 04:18 12,3 km/t 04:18 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:33 8/3 00:23 14 04:04 17,7 km/t 08:22 03:50 03:50 31,4 72 km 125 km
Levajok 8/3 06:38 8/3 13:09 14 06:15 14,1 km/t 14:37 06:31 10:21 41,5 88 km 213 km
Tana 8/3 21:48 9/3 05:07 14 08:39 12,1 km/t 23:16 07:19 17:40 43,2 105 km 318 km
Neiden 9/3 11:43 10/3 04:02 14 06:36 15,2 km/t 29:52 16:19 33:59 53,2 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 13:08 10/3 19:03 12 09:06 14,3 km/t 38:58 05:55 39:54 50,6 130 km 548 km
Neiden 11/3 00:32 11/3 06:49 11 05:29 12,8 km/t 44:27 06:17 46:11 51,0 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 12:34 11/3 18:11 11 05:45 15,3 km/t 50:12 05:37 51:48 50,8 88 km 706 km
Sirbma 12/3 00:06 12/3 03:46 11 05:55 11,8 km/t 56:07 03:40 55:28 49,7 70 km 776 km
Levajok 12/3 08:36 12/3 12:35 11 04:50 14,5 km/t 60:57 03:59 59:27 49,4 70 km 846 km
Karasjok 12/3 19:33 13/3 03:36 10 06:58 12,2 km/t 67:55 08:03 67:30 49,8 85 km 931 km
Jotka 13/3 10:15 13/3 10:15 10 06:39 12,8 km/t 74:34 00:00 67:30 47,5 85 km 1016 km
Alta 13/3 13:57 10 03:42 14,3 km/t 78:16 67:30 46,3 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 17min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut