Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
18. januar 15:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
63. Trond Ørslien Auggedalen Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:06 14
Jotka 7/3 16:22 7/3 16:22 14 04:16 12,4 km/t 04:16 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:10 7/3 22:14 14 03:48 18,9 km/t 08:04 02:04 02:04 20,4 72 km 125 km
Levajok 8/3 04:19 8/3 08:44 14 06:05 14,5 km/t 14:09 04:25 06:29 31,4 88 km 213 km
Tana 8/3 16:59 9/3 09:21 14 08:15 12,7 km/t 22:24 16:22 22:51 50,5 105 km 318 km
Neiden 9/3 15:21 9/3 18:09 14 06:00 16,7 km/t 28:24 02:48 25:39 47,5 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 03:30 10/3 08:35 12 09:21 13,9 km/t 37:45 05:05 30:44 44,9 130 km 548 km
Neiden 10/3 14:13 10/3 19:23 12 05:38 12,4 km/t 43:23 05:10 35:54 45,3 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 01:45 11/3 05:33 11 06:22 13,8 km/t 49:45 03:48 39:42 44,4 88 km 706 km
Sirbma 11/3 11:20 11/3 11:28 10 05:47 12,1 km/t 55:32 00:08 39:50 41,8 70 km 776 km
Levajok 11/3 16:23 11/3 19:26 10 04:55 14,2 km/t 60:27 03:03 42:53 41,5 70 km 846 km
Karasjok 12/3 02:54 12/3 10:54 9 07:28 11,4 km/t 67:55 08:00 50:53 42,8 85 km 931 km
Jotka 12/3 17:22 12/3 17:22 9 06:28 13,1 km/t 74:23 00:00 50:53 40,6 85 km 1016 km
Alta 12/3 20:58 9 03:36 14,7 km/t 77:59 50:53 39,5 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 22min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut