Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
19. januar 10:26
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
61. Mona Kolstad Luksefjell Sluttplassering: 14
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:04 14
Jotka 7/3 16:25 7/3 16:25 14 04:21 12,2 km/t 04:21 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:30 7/3 23:29 13 04:05 17,6 km/t 08:26 02:59 02:59 26,1 72 km 125 km
Levajok 8/3 05:54 8/3 11:29 13 06:25 13,7 km/t 14:51 05:35 08:34 36,6 88 km 213 km
Tana 8/3 20:05 9/3 00:38 13 08:36 12,2 km/t 23:27 04:33 13:07 35,9 105 km 318 km
Neiden 9/3 07:37 10/3 00:02 12 06:59 14,3 km/t 30:26 16:25 29:32 49,2 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 10:19 10/3 17:24 9 10:17 12,6 km/t 40:43 07:05 36:37 47,3 130 km 548 km
Neiden 10/3 23:18 11/3 06:29 8 05:54 11,9 km/t 46:37 07:11 43:48 48,4 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 12:17 11/3 15:17 8 05:48 15,2 km/t 52:25 03:00 46:48 47,2 88 km 706 km
Sirbma 11/3 21:54 12/3 03:28 8 06:37 10,6 km/t 59:02 05:34 52:22 47,0 70 km 776 km
Levajok 12/3 08:27 12/3 11:11 6 04:59 14,0 km/t 64:01 02:44 55:06 46,3 70 km 846 km
Karasjok 12/3 18:51 13/3 02:55 6 07:40 11,1 km/t 71:41 08:04 63:10 46,8 85 km 931 km
Jotka 13/3 10:05 13/3 10:05 6 07:10 11,9 km/t 78:51 00:00 63:10 44,5 85 km 1016 km
Alta 13/3 14:11 6 04:06 12,9 km/t 82:57 63:10 43,2 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 24min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut