Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
20. januar 19:45
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
79. Arne Oddvar Nilsen Alta Sluttplassering: 29
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:22 14
Jotka 7/3 16:38 7/3 16:38 14 04:16 12,4 km/t 04:16 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:35 8/3 01:03 14 03:57 18,2 km/t 08:13 04:28 04:28 35,2 72 km 125 km
Levajok 8/3 07:28 8/3 13:55 13 06:25 13,7 km/t 14:38 06:27 10:55 42,7 88 km 213 km
Tana 8/3 23:03 9/3 15:23 12 09:08 11,5 km/t 23:46 16:20 27:15 53,4 105 km 318 km
Neiden 9/3 23:20 10/3 06:23 10 07:57 12,6 km/t 31:43 07:03 34:18 52,0 100 km 418 km
Kirkenes 11/3 00:21 11/3 10:39 10 17:58 7,2 km/t 49:41 10:18 44:36 47,3 130 km 548 km
Neiden 11/3 16:53 11/3 23:57 9 06:14 11,2 km/t 55:55 07:04 51:40 48,0 70 km 618 km
Varangerbotn 12/3 07:00 12/3 12:11 9 07:03 12,5 km/t 62:58 05:11 56:51 47,4 88 km 706 km
Sirbma 12/3 20:07 13/3 08:04 9 07:56 8,8 km/t 70:54 11:57 68:48 49,2 70 km 776 km
Levajok 13/3 13:06 13/3 19:21 8 05:02 13,9 km/t 75:56 06:15 75:03 49,7 70 km 846 km
Karasjok 14/3 02:35 14/3 10:43 8 07:14 11,8 km/t 83:10 08:08 83:11 50,0 85 km 931 km
Jotka 14/3 18:25 14/3 18:36 8 07:42 11,0 km/t 90:52 00:11 83:22 47,8 85 km 1016 km
Alta 14/3 23:13 8 04:37 11,5 km/t 95:29 83:22 46,6 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 6min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut