Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
23. januar 22:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
65. Tore Bergby Luksefjell Sluttplassering: 14
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:08 14
Jotka 7/3 16:36 7/3 16:36 14 04:28 11,9 km/t 04:28 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:52 7/3 21:00 14 04:16 16,9 km/t 08:44 00:08 00:08 1,5 72 km 125 km
Levajok 8/3 05:39 8/3 10:31 13 08:39 10,2 km/t 17:23 04:52 05:00 22,3 88 km 213 km
Tana 8/3 19:34 9/3 12:00 13 09:03 11,6 km/t 26:26 16:26 21:26 44,8 105 km 318 km
Neiden 9/3 18:39 9/3 23:27 13 06:39 15,0 km/t 33:05 04:48 26:14 44,2 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 10:19 10/3 17:24 10 10:52 12,0 km/t 43:57 07:05 33:19 43,1 130 km 548 km
Neiden 10/3 23:07 11/3 06:30 10 05:43 12,2 km/t 49:40 07:23 40:42 45,0 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 12:03 11/3 14:56 9 05:33 15,9 km/t 55:13 02:53 43:35 44,1 88 km 706 km
Sirbma 11/3 20:54 11/3 23:47 9 05:58 11,7 km/t 61:11 02:53 46:28 43,2 70 km 776 km
Levajok 12/3 05:02 12/3 10:49 7 05:15 13,3 km/t 66:26 05:47 52:15 44,0 70 km 846 km
Karasjok 12/3 18:43 13/3 02:51 6 07:54 10,8 km/t 74:20 08:08 60:23 44,8 85 km 931 km
Jotka 13/3 10:02 13/3 10:02 6 07:11 11,8 km/t 81:31 00:00 60:23 42,6 85 km 1016 km
Alta 13/3 14:11 6 04:09 12,8 km/t 85:40 60:23 41,3 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 20min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut