Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
23. januar 18:31
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
74. Harald Tunheim Alta Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:17 14
Jotka 7/3 16:27 7/3 16:27 14 04:10 12,7 km/t 04:10 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:04 7/3 22:30 14 03:37 19,9 km/t 07:47 02:26 02:26 23,8 72 km 125 km
Levajok 8/3 04:32 8/3 09:20 13 06:02 14,6 km/t 13:49 04:48 07:14 34,4 88 km 213 km
Tana 8/3 17:41 8/3 20:41 13 08:21 12,6 km/t 22:10 03:00 10:14 31,6 105 km 318 km
Neiden 9/3 04:40 9/3 20:51 11 07:59 12,5 km/t 30:09 16:11 26:25 46,7 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 06:43 10/3 11:15 9 09:52 13,2 km/t 40:01 04:32 30:57 43,6 130 km 548 km
Neiden 10/3 16:53 10/3 21:20 8 05:38 12,4 km/t 45:39 04:27 35:24 43,7 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 03:50 11/3 07:40 8 06:30 13,5 km/t 52:09 03:50 39:14 42,9 88 km 706 km
Sirbma 11/3 14:05 11/3 14:16 8 06:25 10,9 km/t 58:34 00:11 39:25 40,2 70 km 776 km
Levajok 11/3 21:26 11/3 21:32 8 07:10 9,8 km/t 65:44 00:06 39:31 37,5 70 km 846 km
Karasjok 12/3 06:15 12/3 14:17 8 08:43 9,8 km/t 74:27 08:02 47:33 39,0 85 km 931 km
Jotka 12/3 22:07 12/3 22:07 8 07:50 10,9 km/t 82:17 00:00 47:33 36,6 85 km 1016 km
Alta 13/3 02:33 8 04:26 12,0 km/t 86:43 47:33 35,4 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 11min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut